Az egyesület alapszabálya

A Gyulai Törvényszék 2020. július 14-én elrendelte a civil szervezet nyilvántartásba vételét Magyar Akvakultúra Technológiai és Innovációs Platform Egyesület néven, amelynek idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Aquaculture Technology and Innovation Platform Association (HUNATIP). A civil szervezet típusa: egyesület, nyilvántartási száma: 3563. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve az alapító tagok elfogadták a szervezet alapszabályát.