Tagfelvétel

Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. Az alapszabály az alábbiakban megadott linkről letölthető. 

A HUNATiP Egyesület Alapszabálya (pdf)

A tagfelvétel az alábbiakban megadott linken elérhető tagfelvételi kérelem kitöltésével és aláírásával kérelmezhető két HUNATiP alapító tag ajánlásával. 

Tagfelvételi kérelem – egyéni (pdf)

Tagfelvételi kérelem – szervezet (pdf) 

A tagfelvételt illetően az Elnökség hozza meg a döntést, amelyről a kérelmezőt írásban értesítjük.

További információ: +36 30 955 5757