Tükörplatform

Az Európai Akvakultúra Technológiai és Innovációs Platform (EATiP) „Tükörplatformjai”

Az EATiP Tükörplatformjai (TP) alapvető elemei a Technológiai Platformnak és nélkülük elképzelhetetlen az EATiP sikeres működése. A Tükörplatformok segítik stratégiai kutatási és innovációs programok végrehajtását nemzeti és regionális szinten. A TP-knek különös szerepük van abban, hogy összegyűjtsék a nemzeti/regionális ágazati szereplőknek egyes közös érdekeket szolgáló témákra, illetve prioritásokra vonatkozó véleményeit, amelyeket az EATiP európai szinten tud képviselni. A TP-k emelett aktív hálózatot alkotnak az EATiP-en belül, ami lehetővé teszi jó gyakorlatok cseréjét, illetve az együttműködést a közös kihívások, illetve akadályok leküzdésében. Az EATiP Titkárság rendszeresen informálja a TP-ket európai fejlesztési lehetőségekről, a TP-ket érintő EATiP kezdeményezésekről. 

Az EATiP TP-k alapvető funkciója az ágazati szereplők közötti kapcsolatok erősítése a következő célok elérésének érdekében:

1. Az EATiP állásfoglalásaival összhangban lévő, a vállalkozások érdekeit szolgáló stratégiai kutatási és innovációs programok, ütemtervek, végrehajtási tervek kidolgozása nemzeti, regionális és európai szintű megvalósításának érdekében.

2. A vállalkozások és kutatási intézmények részvétele a kutatást és az innovációt szolgáló EU Keretprogramok, illetve együttműködés más EU országokban működő hálózatokkal. 

3. Nemzetközi együttműködések szükségességének és lehetőségeinek felmérése.

4. Külső tanácsadóként részvétel EU Keretprogramok tervezésében és végrehajtásában.

Jelenleg 14 TP működik az EATiP szervezetében az alábbi táblázatban és ábrán bemutatottak szerint.

Az EATiP szervezetében működő európai Tükörplatformok

Ahogyan az ábrán, illetve a táblázatban látható a magyar HUNATiP az egyetlen kelet európai tükörplatform, amelynek tagjai a HAKI, a SZIE Halgazdálkodási Tanszéke, a MA-HAL, és a NACEE.

Az alábbiakban áttekintést adunk a TP-k működésére vonatkozó 2019 elején készült felmérés eredményeiről. Általánosságban megállapítható, hogy az EATiP 14 Tükörplatformjának 760 európai jogi személy a tagja, amelyek 64%-a vállalkozó szervezet. A Tükörplatformok folyamatosan jöttek létre, van amelyik már 10 évvel ezelőtt, illetve több még újonnan alakult szervezet. A Tükörplatformok szervezete és működése is nagy eltérést mutat. A felmérés alapján készült alábbi ábrák a Tükörplatformok tevékenységére finanszírozására vonatkozó főbb jellemzőket mutatnak be.  

Az EATiP Tükörplatformok tevékenysége és finanszírozása

A felmérés arra is választ keresett, hogy a Tükörplatformok által végzett tevékenységek közül mely tevékenységeket tartják a legfontosabbnak. Az eredményt az alábbi ábra mutatja be.

Egyes tevékenységek fontosságának értékelése (1 legkevésbé fontos, 5 legfontosabb)

Megállapítható, hogy a Tükörplatformok 75%-nak véleménye szerint legfontosabb tevékenység a finanszírozási lehetőségekre vonatkozó információkhoz való hozzájutás elősegítése, illetve közös érdeklődésre számot tartó kihívások és lehetőségek feltárása. 

A felmérés során olyan kérdést is kaptak a TP-k, hogy megítélésük szerint a megadott lehetőségek közül melyikkel segíthetik leginkább az EATiP működését

Azok a tevékenységek, amelyekkel a TP-k legjobban segíthetik az EATiP működését.