Az egyesület története

A HUNATiP létrehozása egy az európai akvakultúra innovációjára irányuló 2007-ben megindult folyamatnak a része, amikor megalakult az Európai Akvakultúra Technológiai és Innovációs Platform (EATiP). Az Európai Bizottság által elismert szervezet kulcsszereplője az európai akvakultúra ágazat innovációjának a versenyképesség növelésének szolgálatában. A szervezet tagjai között megtalálhatók az akvakultúra innovációban élenjáró európai vállalkozások, intézmények és szervezetek, kiemelten képviseli azonban a vállalkozói szféra érdekeit innovációs programok előkészítésében és végrehajtásában. Az EATiP dolgozta ki az „Európai Akvakultúra Jövője” című kiadványt, amely magyar nyelven is megjelent. Magyarország, elsősorban a HAKI révén aktívan részt vett az EATiP programjaiban a szervezet megalakulásától kezdődően.

Az európai tendenciákhoz jól igazodva Magyarországon már 2010-ben létrejött egy hazai halgazdálkodási platformot az NKTH által támogatott projekt keretében. A gödöllői Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszékének koordinálásával végrehajtott projekt eredményeként létrejött a Magyar Halgazdálkodásfejlesztési Technológiai Platform. A Platform a projekt zárását követően is tovább működött egy olyan klaszterként, amelynek tagjai voltak a hazai halászati ágazat innovációjában meghatározó szervezetek, illetve intézmények, így a SZIE Halgazdálkodási Tanszéke, a HAKI, a MASZ és a MAHAL. A SZIE, mint a magyar akvakultúra technológiai klaszter koordinátora 2015-ben tagja lett az EATIP-nek.

Annak érdekében, hogy az EATIP munkájában minél több vállalkozás és az innovációban élen járó szervezet vegyen részt, illetve aktívabb legyen az információcsere az innováció területén az EATIP szorgalmazta nemzeti tükörplatformok létrehozását. A SZIE által működtetett platform minden szempontból megfelelt a tükörplatformokkal szemben támasztott követelményeknek és így a magyar platform, angol nevén Hungarian Technology and Innovation Platform (HUNATiP) 2018-ban az EATIP egyik első hivatalosan elismert tükörplatformja lett. Már ebben az évben elindult a klaszter jogi személyiséggel rendelkező egyesületté alakítása, amely folyamat nemrégiben ért véget. A Gyulai Törvényszék által 2020. július 14-én bejegyzett Magyar Akvakultúra Technológiai és Innovációs Platform Egyesület alapító tagja a hazai akvakultúra innováció területén aktív tíz szakember a HAKI, a SZIE Halgazdálkodási Tanszéke, a Debreceni Egyetem, a NACEE, az Agrárminisztérium és az AquaBiotech cég képviseletében.